Als je een alarmsysteem wilt aanschaffen voor je zaak, moet er een keuze gemaakt worden uit 2 opties. Namelijk: Een abonnement met meldkamer of een melding naar je smartphone m.b.v. de mobiele applicatie.

Meldkamer

Alle meldkamers voor alarmsystemen zijn bemand. Dat wil zeggen dat daar voortdurend mensen zitten die een oogje houden op je bedrijf. Zodra er ook maar iets in de zaak gebeurt, zullen ze dit zien en actie ondernemen.

De wijze waarop er gereageerd wordt vanuit de meldkamer, hangt af van het soort melding. Is er sprake is van geverifieerd alarm, mag de centralist de politie inschakelen. Geverifieerd alarm wil zeggen dat er beweging is op minimaal 2 componenten.

Is er beweging op 1 component dan bent jij de eerste die hiervan op de hoogte gesteld word. Je word hierbij verzoekt daar jouw zaak te gaan om te controleren of er iets aan de hand is. Mocht er inderdaad iets aan de hand zijn, dan dien je zelf de politie in te schakelen.

Mocht je ook een abonnement alarmopvolging hebben, dan zullen ze bij een alarmmelding dit bedrijf erop af sturen. Is er een inbraak geweest of een poging daartoe en er is schade aan uw pand dan zorgen deze mensen ervoor dat jouw zaak weer wind –en waterdicht is.

Alarmsysteem zonder meldkamer (m.b.v. de mobiele app)

Als je niet vast wil zitten aan een abonnement, kan je ervoor kiezen het alarmsysteem te laten doormelden naar uw smartphone. In het alarmsysteem dient er dan een GPRS/GSM kiezer worden geplaatst. Deze maakt mogelijk dat het systeem een melding maakt naar je smartphone. Op het moment dat er een alarm is, zal je een push melding ontvangen, of word je gebeld. Het nadeel van deze optie is uiteraard dat uw mobiele telefoon aan moet staan, voldoende opgeladen moet zijn, niet op stil mag staan en er moet uiteraard voldoende signaal zijn. Dat spreekt natuurlijk voor zich zal je denken. Maar ook als er één van de bovenstaande zaken niet in orde is, zal er geen melding gemaakt worden naar je smartphone. En dat kan al heel snel het geval zijn